رفتن به محتوا رفتن به پابرگ
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک یک خط SIP
تلفن اقتصادی تحت شبکه WiFi
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک WiFi صفحه رنگی
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک صفحه رنگی
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک صفحه رنگی
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک دو خط SIP
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک دو خط SIP
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک دو خط SIP
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک یک خط SIP

دیدگاه‌ خود را بنویسید

شرکت داده های نوری افق به صورت تخصصی در شبکه های نسل جدید مخابرات و بر روی محصولات این صنعت کار می کند. ما نماینده رسمی گوشی های تلفن تحت شبکه یالینک Yealinkو سیستم های گیت وی های Yeastarدر ایران می باشیم و در زمینه های دیگر صنعت VOIP Voice Over IP و سایر محصولات مرتبط در زمینه شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فعالان این صنعت در بازار حضوری پر رنگ و تاثیرگذار داریم.