رفتن به محتوا رفتن به پابرگ
پایه ارتباط گوشی های بیسیم
پایه ارتباط گوشی های بیسیم
پایه ارتباط گوشی های بیسیم
پایه ارتباط گوشی های بیسیم
پایه ارتباط گوشی های بیسیم
تلفن بیسیم تحت شبکه یالینک
تلفن بیسیم تحت شبکه یالینک
تلفن بیسیم تحت شبکه یالینک
تلفن بیسیم تحت شبکه یالینک
تلفن بیسیم تحت شبکه یالینک
تلفن بیسیم تحت شبکه یالینک

شرکت داده های نوری افق به صورت تخصصی در شبکه های نسل جدید مخابرات و بر روی محصولات این صنعت کار می کند. ما نماینده رسمی گوشی های تلفن تحت شبکه یالینک Yealinkو سیستم های گیت وی های Yeastarدر ایران می باشیم و در زمینه های دیگر صنعت VOIP Voice Over IP و سایر محصولات مرتبط در زمینه شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فعالان این صنعت در بازار حضوری پر رنگ و تاثیرگذار داریم.