رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

سری T3

تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک
تلفن تحت شبکه اقتصادی یالینک

سری T4

تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
ماژول توسعه تلفن های تحت شبکه
ماژول توسعه تلفن های تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه

سری T5

تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه پیشرفته مجهز به دوربین
تلفن تحت شبکه پیشرفته مجهز به دوربین
ماژول توسعه یالینک سری T5

دیدگاه‌ خود را بنویسید

شرکت داده های نوری افق به صورت تخصصی در شبکه های نسل جدید مخابرات و بر روی محصولات این صنعت کار می کند. ما نماینده رسمی گوشی های تلفن تحت شبکه یالینک Yealinkو سیستم های گیت وی های Yeastarدر ایران می باشیم و در زمینه های دیگر صنعت VOIP Voice Over IP و سایر محصولات مرتبط در زمینه شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فعالان این صنعت در بازار حضوری پر رنگ و تاثیرگذار داریم.